Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze

Biuletyn Informacji Publicznej

Dolnośląskiego Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce


Informatyzacja


Zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy: "Zarządzanie projektem pn. 'Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.".
Data dodania: 13.12.2016 r. przez Moderator: Łukasz Gut

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
    Data dodania: 21.12.2016 r. przez Moderator: Łukasz Gut


Zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy na: "Wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych i naklejek na potrzeby realizacji projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.".
Data dodania: 16.03.2017 r. przez Moderator: Łukasz Gut


Zakup, dostawa i instalacja sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem

ZLO/ZP/3/2017 - " Zakup, dostawa i instalacja sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze"
Data dodania: 12.06.2017r. przez Redaktor: Justyna Florian


Roboty budowlane i instalacyjne sieci teleinformatycznej wraz z dostawą zestawu klimatyzacyjnego i agregatu prądotwórczego

ZLO/ZP/4/2017 - Roboty budowlane i instalacyjne wraz z dostawą zestawu klimatyzacyjnego i agregatu prądotwórczego w ramach projektu: „Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze”
Data dodania: 16.06.2017r. przez Redaktor: Justyna Florian


Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Medycznego

ZLO/ZP/5/2017 - Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Medycznego w ramach projektu: „Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze”
Data dodania: 06.07.2017r. przez Redaktor: Justyna Florian

 

© 2006-2020 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze