Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze

Biuletyn Informacji Publicznej

Dolnośląskiego Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce

 
Procedura udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

Zamówienia poniżej 30.000 euro w 2020 r.


ZLO/ZPP/2/2020 - przetargu na realizację ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Świdnicy.
Data dodania: 31.01.2020 r. przez Moderator: Łukasz Gut

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Data dodania: 07.02.2020 r. Moderator: Łukasz Gut

 2. ZLO/ZPP/5/2020 - Przetarg publiczny dotyczący wyboru Wykonawcy na realizację ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze
  Data dodania: 06.03.2020 r. przez Moderator: Łukasz Gut

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty
   Data dodania: 17.03.2020 r. Moderator: Łukasz Gut

  2. ZLO/ZPP/11/2020 - Przetarg publiczny na utrzymanie w czystości pomieszczeń Poradni.
   Data dodania: 18.06.2020 r. przez Moderator: Łukasz Gut

   1. Zmiana terminu składania ofert
    Data dodania: 23.06.2020 r. Moderator: Łukasz Gut
   2. Informacja uzupełniająca
    Data dodania: 25.06.2020 r. Moderator: Łukasz Gut
   3. Zawiadomienie o wynikach
    Data dodania: 02.07.2020 r. Moderator: Łukasz Gut


   ZLO/ZPP/13/2020 - ogłoszenie dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację świadczeń terapeutycznych dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze
   Data dodania: 26.08.2020 r. przez Moderator: Łukasz Gut

   1. Sprostowanie ogłoszenia ZLO/ZPP/13/2020 - poprawiony formularz oferty
    Data dodania: 27.08.2020 r. Moderator: Łukasz Gut
   2. Zawiadomienie o wynikach
    Data dodania: 09.09.2020 r. Moderator: Łukasz Gut


   ZLO/ZPP/18/2020 - ogłoszenie dotyczące dostawy 50 szt. tapczanów jednoosobowych dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze
   Data dodania: 21.10.2020 r. przez Moderator: Łukasz Gut

   1. Zawiadomienie o wyborze oferty
    Data dodania: 05.11.2020 r. Moderator: Łukasz Gut


   ZLO/ZPP/19/2020 - ogłoszenia o przetargu publicznym na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo - księgowego dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
   Data dodania: 23.10.2020 r. przez Moderator: Łukasz Gut

   1. Unieważnienie postępowania ZLO/ZPP/19/2020
    Data dodania: 24.11.2020 r. Moderator: Łukasz Gut


   ZLO/ZPP/21/2020 - ogłoszenia o przetargu publicznym na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo - księgowego dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
   Data dodania: 24.11.2020 r. przez Moderator: Łukasz Gut

   1. Pytania i wyjaśnienia do postępowania ZLO/ZPP/21/2020
    Data dodania: 30.11.2020 r. Moderator: Łukasz Gut
   2. Poprawione załączniki do postępowania ZLO/ZPP/21/2020
    Data dodania: 30.11.2020 r. Moderator: Łukasz Gut
   3. Unieważnienie postępowania ZLO/ZPP/21/2020
    Data dodania: 02.12.2020 r. Moderator: Łukasz Gut


   ZLO/ZPP/22/2020 - ogłoszenia o przetargu publicznym na dostawę materiałów i urządzeń biurowych, druków medycznych i powszechnego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokipaierek dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
   Data dodania: 27.11.2020 r. przez Moderator: Łukasz Gut

   1. Zawiadmienie o wynikach ZLO/ZPP/22/2020
    Data dodania: 21.12.2020 r. Moderator: Łukasz Gut


   ZLO/ZPP/24/2020 - przetarg publiczny "Dostawa środków czystości dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze"
   Data dodania: 22.12.2020 r. przez Moderator: Łukasz Gut

   1. Informacja uzupełniająca ZLO/ZPP/24/2020
    Data dodania: 28.12.2020 r. Redaktor: Justyna Florian
   2. Zawiadmienie o wynikach ZLO/ZPP/24/2020
    Data dodania: 07.01.2021 r. Moderator: Łukasz Gut
   3. Zawiadmienie o wynikach ZLO/ZPP/24/2020 po dokonaniu ponownej oceny ofert w postępowaniu
    Data dodania: 19.01.2021 r. Moderator: Rafał Kazimierczuk


   ZLO/ZPP/25/2020 - przetarg publiczny "Dostawa materiałów budowlanych dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze"
   Data dodania: 22.12.2020 r. przez Moderator: Łukasz Gut

   1. Zawiadmienie o wynikach ZLO/ZPP/25/2020
    Data dodania: 08.01.2021 r. Moderator: Łukasz Gut

 

© 2006-2020 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze