Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze

Biuletyn Informacji Publicznej

Dolnośląskiego Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze

      STRONY BIULETYNU


Strona główna systemu BIP w Polsce


 

Podstawy Prawne funkcjonowania placówki

Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień
w Czarnym Borze

 

 

Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze, jest samodzielnym publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Zapewnia stacjonarną i ambulatoryjną opiekę i leczenie uzależnień.


Zakład działa na podstawie:
 

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności Leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)

  2. ustawy z dnia 19.08.1994 r. o Ochronie Zdrowia Psychicznego ( Dz.U. Nr 111, poz. 535)

  3. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z 26.10.82 r. ( Dz.U. Nr 35, poz. 230 ),

  4. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 14.07.1997 r. ( Dz.U. Nr 75, poz. 468 ).

  5. oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 

  

© 2006-2020 Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze